Trang chủ Vi tính Lập trình

Lập trình

Kiến thức lập trình, code và mọi thứ liên quan

Hàm pop() trong Javascript

Trong Javascript, hàm pop() dùng để loại bỏ phần tử cuối cùng trong một mảng cho trước. Giá trị trả về (return)...

Cách convert một mảng thành dạng chuỗi trong Javascript

Có 2 cách để convert một mảng (array) sang dạng chuỗi (string) strong Javascript đó là: dùng hàm toString() hoặc hàm join()....

Cách thêm phần tử mới vào mảng trong Javascript

Có 2 cách thêm phần tử mới (element) vào mảng (array) trong Javascript: sử dụng hàm push() hoặc dùng property lenght.

Cách đọc file Json bằng Javascript thuần

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc dữ liệu từ file Json bằng Javascript thuần. Chúng ta sẽ không dùng...

Những website, web app nổi tiếng sử dụng Angular

Thời gian gần đây, bạn có thể thấy các website, web app sử dụng Angular cho front-end ở khắp nơi. Hãy cùng...

Những trang web nổi tiếng sử dụng Laravel

Laravel là một PHP framework cực kỳ phổ biến với cộng đồng người dùng lớn mạnh. Bài viết này sẽ list giúp...

Những mobile app hàng đầu thế giới viết bằng React Native

React Native là Javascript-based cross-platform mobile development framework, hiểu nôm na là công nghệ cho phép các developer nhanh chóng tạo ra...

Javascript: cách tính bình phương, lũy thừa, số mũ (X^n)

Trong Javascript có 2 cách tính lũy thừa là cách hiện đại mới và cách cổ điển. Với cách hiện đại thì...

Visual Studio Code: cách cài đặt và thay đổi theme, giao...

Visual Studio Code, thường được gọi tắt thành VS Code, là phần mềm viết code phổ biến nhất trên thế giới hiện...

Javascript: ví dụ về console.log()

Sau đây là ví dụ về việc sử dụng phương thức console.log() trong Javascript để hiện thị dữ liệu ra console của...

Tiêu điểm

Top 5 tiền đạo cánh trái (LW) chất lượng trong FO4...

Bài viết này sẽ giới thiệu top 5 tiền đạo cánh trái (LW) chất lượng trong Fifa Online 4 ở thời điểm...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới cập nhật