Trường hợp đặc biệt nào dùng “are” với “I”?

0

Khi có chủ ngữ “I”, chúng ta thường chia động từ tobe thành “am”. Câu hỏi đặt ra là có trường hợp nào “are” đi với “I” được không? Câu trả lời là “có” và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trường hợp đặc biệt này qua ví dụ sau:

  • I am fat, aren’t I? (Tôi béo, có phải không?)
  • I am late, are’t I? (Tôi muộn, có phải không?)

Đây là một câu hỏi đuôi và aren’t I sử dụng ở đây là đúng, nó tương đương với am I not. Ngoài trường hợp “I” đi với “are” trong câu hỏi đuôi thì mình chưa gặp trường hợp nào khác.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments