Thượng vàng hạ cám: ý nghĩa & ví dụ

0

“Thượng vàng hạ cám” là câu khẩu ngữ đã có từ xa xưa, dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu.

Nguồn gốc: Có câu này, có lẽ là vì khi dùng sàng để sàng phân loại một thứ gì đó, thì những hạt to ở phía trên sàng, sẽ được coi là giá trị, còn những hạt nào nhỏ li ti, tựa như hạt cám, sẽ bị lọt xuống phía dưới, những gì bị lọt xuống dưới sàng thì coi như hàng bị loại, giá trị thấp.

Vàng là thứ quý giá nhất theo quan niệm người xưa

Ví dụ: trong cuộc sống hằng ngày, bạn đã và sẽ nghe thấy nhiều lần câu “thượng vàng hạ cám”. Ví dụ:

  • Khu chợ này bán đủ mọi thứ, thượng vàng hạ cám đều có hết.
  • Cuộc thi âm nhạc lần này đúng là thượng vàng hạ cám, có đủ mọi loại đối tượng tham gia.
  • Thành phố này đúng là thượng vàng hạ cám, loại người nào cũng có.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments