“Lắm thầy thối ma” có nghĩa đen và nghĩa bóng là gì?

0

“Lắm thầy thối ma” là một câu thành ngữ đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong dân gian Việt Nam. Bài viết này sẽ giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất nghĩa đen và nghĩa bóng của nó.

  • Nghĩa đen: Ngày xưa khi gia đình nào có người chết thường mời thấy cúng đến. Nếu mời nhiều thầy quá, mỗi thầy có một kiểu và một ý riêng, bàn cãi mãi về việc chọn ngày giờ lâu quá dẫn đến xác của người chết thối rữa ra.
  • Nghĩa bóng: nhiều người với nhiều ý kiến trái ngược nhau, không ai chịu lắng nghe ai nên thường sinh ra hỏng việc.

Ví dụ:

  • Công ty trước có 1 phó giám đốc thì mọi việc quyết định trơn tru, nay có đến 3 phó giám đốc mà xin duyệt cái việc cỏn con mà 3 ông bàn bạc mãi chưa xong. Đúng là lắm thầy thối ma.
  • Mọi người để anh X quyết định xem hôm nay đi ăn ở quán nào, nhiều người bàn quá thì lắm thầy thối ma đấy.

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments