Javascript: ví dụ về console.log()

0

Sau đây là ví dụ về việc sử dụng phương thức console.log() trong Javascript để hiện thị dữ liệu ra console của trình duyệt.

<html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Javascript Console.Log</title>
</head>
<body>
  <script>
    console.log("Hello world");
    console.log("Welcome to Takadada.com");
    console.log(2 + 3);

    var a = "The Dog";
    console.log(a);
  </script>
</body>
</html>

Bạn chạy đoạn code trên trong trình duyệt Chrome, sau đó nhấn phím F12 và xem kết quả trong phần Console như hình dưới đây:

Kết quả của đoạn mã dùng console.log()

Phương thức console.log() rất có ích cho mục đích test trong quá trình xây dựng các project bằng Javascript.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here