Javascript: cách tính bình phương, lũy thừa, số mũ (X^n)

0

Trong Javascript có 2 cách tính lũy thừa là cách hiện đại mới và cách cổ điển. Với cách hiện đại thì cú pháp Javascript vô cùng ngắn gọn và sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Cách mới

Cú pháp:

//Dạng tổng quát
Tổng quát với số mũ n: x**n
Bình phương: x**2
Lập phương: x**3

Để dễ hiểu, bạn hãy xem đoạn code sau đây:

<html>
 <body>
  <script>
   var x = 10;
   var n = 3;
   var ketQua = x**n;
   alert(ketQua);
   alert('abc');
  </script>
 </body>
</html>

Bạn chạy lưu đoạn mã trên thành file vidu.html rồi chạy bằng trình duyệt Chrome sẽ ra kết quả là 1000.

Cách cũ

Trước đây, để tính lũy thừa ta phải kết hợp nhiều phép nhân. Ví dụ, để tính X^3 ta sẽ phải viết thành X * X * X (nhiều phép nhân liên tiếp). Cách làm này rất dài dòng, tốn thời gian và không còn phù hợp với thời đại 4.0 nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here