Hỗn mang là gì?

0

Hỗn mang là một tính từ chỉ trạng thái mọi thứ đều đang còn mờ mịt, chưa phân định rõ ràng. Từ này thường được dùng để nói về về thế giới vào thời kì mới bắt đầu.

Ví dụ: buổi khai thiên lập địa, trời đất còn hỗn mang.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments