Câu “Nuôi Báo Cô” có nghĩa là gì?

0

Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của cụm từ “nuôi báo cô” và một số ví dụ trong thực tế sử dụng cụm từ này.

Ngày xưa, có một chàng trai cha mẹ mất sớm nên sống ở nhà cô chú. Sau này, ông chú mất, chàng trai lúc ấy đã là thanh niên nhưng cả ngày đàn đúm mà không phụ giúp được gì. Trong nhà hay ngoài xóm có chuyện to nhỏ gì cũng đều phải gọi, phải báo người cô ra giải quyết. Từ đó, “báo cô” chỉ những kẻ vô dụng, không được tích sự gì. Ngày nay, từ này ít được dùng.

“Nuôi báo cô” chỉ việc nuôi, chu cấp cho những người vô tích sự, ăn hại, không giúp ích được gì cho mình. Trong cuộc sống, bạn sẽ thỉnh thoảng nghe thấy cụm từ “nuôi báo cô”.

Ví dụ:

  • Khi cha mẹ thấy con cái lười biếng thì nói “tao nuôi mày như nuôi báo cô, chả đỡ đần được gì”.
  • Khi nhân viên làm việc năng suất kém, ông sếp than thở “nuôi một lũ báo cô mà đến khi có việc mình lại phải làm lấy. Thà đuổi quách đi cho rồi”.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments