Câu lệnh rẽ nhánh Switch trong PHP

0

Câu lệnh rẽ nhánh Switch trong PHP được dùng để chọn một trong nhiều khối code sẽ được thực thi. Để hiểu rõ hơn, mời bạn xem cú pháp và ví dụ sau đây.

Cú Pháp:

switch (n) {
  case label1:
    code chỗ này sẽ chạy nếu n = label1 thỏa mãn
    break;
  case label2:
    code chỗ này sẽ chạy nếu n = label2 thỏa mãn
    break;
  case label3:
    code chỗ này sẽ chạy nếu n = label3 thỏa mãn
    break;
  ...
  default:
    code chỗ này sẽ chạy nếu n khác tất cả các label 

Ví dụ cụ thể:

<?php
$color = "blue";

switch ($color) {
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
    break;
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>

Kết quả:

Your favorite color is blue!

Rất đơn giản phải không nào. Hãy thực hành và ghi nhớ thật kỹ câu lệnh rẽ nhánh Switch trong PHP nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here