Câu lệnh rẽ nhánh Switch trong PHP

0

Câu lệnh rẽ nhánh Switch trong PHP được dùng để chọn một trong nhiều khối code sẽ được thực thi. Để hiểu rõ hơn, mời bạn xem cú pháp và ví dụ sau đây.

Cú Pháp:

switch (n) {
  case label1:
    code chỗ= label1 thỏa
    break;
  case label2:
    code chỗ= label2 thỏa
    break;
  case label3:
    code chỗ= label3 thỏa
    break;
  ...
  default:
    code chỗ

Ví dụ cụ thể:

<?php
$color = "blue";

switch ($color) {
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
    break;
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>

Kết quả:

Your favorite color is blue!

Rất đơn giản phải không nào. Hãy thực hành và ghi nhớ thật kỹ câu lệnh rẽ nhánh Switch trong PHP nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here