Câu “chiêm khê mùa thối” có nghĩa là gì?

0

Câu thành ngữ “chiêm khê mùa thối” chỉ sự khó khăn của người làm nông: đồng ruộng vào vụ chiêm thì bị hạn khiến cây lúa héo khô, vào vụ mùa thì lụt lội đến mức khiến cây lúa thối nát và do đó thu hoạch kém.

Những câu đồng nghĩa: chiêm khô mùa lụt, chiêm khô ré lụt.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments