Cách convert một mảng thành dạng chuỗi trong Javascript

0

Có 2 cách để convert một mảng (array) sang dạng chuỗi (string) strong Javascript đó là: dùng hàm toString() hoặc hàm join(). Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng cách thông qua các ví dụ sau đây.

Cách 1: toString()

Tạo file script.js như sau (đừng quên link nó vào file HTML nhé):

// mảng people 
var people = ['Nguyen Van A', 'Tran Van B', 'Le Thi C'];

// Alert kết quả
alert(people.toString());

Khi chạy file HTML, sẽ hiển thị hộp thoại:

Nguyen Van A,Tran Van B,Le Thi C

Cách 2: join()

Cách này linh động và cho ta nhiều tùy chọn hơn so với dùng hàm toString(). Bạn có thể thoải mái chọn lựa các ký tựa giữa các phần tử của mảng khi chuyển sang dạng chuỗi:

// mảng people 
var people = ['Nguyen Van A', 'Tran Van B', 'Le Thi C'];

// Alert kết quả
alert(people.join('---'));

Kết quả:

Nguyen Van A --- Tran Van B --- Le Thi C

Lời kết

Những kiến thức về mảng trong Javascript rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng vì thế bạn nên ghi nhớ thật kỹ nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here